شور زندگی (Joy of Life)
اثری از از آهنگ‌ساز و پیانیست جاودانه لهستانی ؛ فردریک فرانسوا شوپن (Frédéric François Chopin)
ویدئو از ؛ Sergei Egorov
**
لینک‌های زیر را ببینید ؛
Frédéric Chopin on Wikipedia
Frédéric Chopin on Britannica
Frédéric Chopin – Biography
فردریک شوپن – ویکی‌پدیا
فردریک شوپن
فردریک فرانسوا شوپن
آرل و موسیقی : فردریک فرانسوا شوپن
مشاهیر موسیقی جهان: فردریک فرانسوا شوپن
ده قطعه از شوپن که باید شنید
بهترین آهنگ‌های کلاسیک شوپن
انتشار آثار «فردریک فرانسوا شوپن» در بازار نشر

=====