در حال بارگذاری ...

اهرام مصر

اهرام مصر (The Egyptian Pyramids) کارگردانان ؛ Corentin Charron، Lise Corriol ، Olivier Lafay، Nicolas Mrikhi انیمیشن اهرام مصر، محصول دانشگاه گرافیک کامپیوتری Supinfocom است. ...

داستان موش و روباه

انیمیشن کوتاه داستان موش و روباه (The Short Story of a Fox and a Mouse) کارگردانان ؛ Camille Chaix و Hugo Jean و Juliette Jourdan و Marie PIillier و Kevin Roger ** انیمیشن کوتاه...

فرشته آرزوها

فرشته آرزوها (The Wishgranter)، انیمیشن کوتاهی است که سال 2016 در قالب پروژه کارشناسی ارشد یک تیم سه نفره با نام مستعار  TeamChalkdust در دانشکده انیمیشن کامپیوتری کالج رینگلینگ (R...