ویدئوی انگیزشی | زندگی راز بزرگی‌ست که در ما جاری‌ست

اسفند 1398 1,541 دانلود ویدئو

زندگی ، راز بزرگی‌ست که در ما جاری‌ست

زندگی ، فاصله آمدن و رفتن ماست

رود دنیا جاری‌ست

زندگی ، آبتنی کردن در این رود است