اهرام مصر

مرداد 1398 1,971

اهرام مصر (The Egyptian Pyramids)
کارگردانان ؛ Corentin Charron، Lise Corriol ، Olivier Lafay، Nicolas Mrikhi

انیمیشن اهرام مصر، محصول دانشگاه گرافیک کامپیوتری Supinfocom است. Supinfocom دانشگاهی است که در زمینه علوم و تکنولوژی‌های گرافیک کامپیوتری فعالیت دارد و در سال 1988 میلادی در شهر والنسیس فرانسه تأسیس شد.

دروس این دانشگاه در یک بازه پنج ساله ارائه می‌شود. دو سال اول را دروس عمومی مرتبط با هنر و تکنولوژی‌های طراحی و گرافیک کامپیوتری تشکیل می‌دهد و در سه سال آخر، تخصص‌های اصلی مرتبط با گرافیک کامپیوتری تدریس می‌شود. سال پنجم اختصاص به تولید انیمیش‌های کوتاه دارد که به صورت یک پروژه مشترک گروهی به اجرا می‌رسد و پایان این سال تحصیلی، دیپلم سطح یک گرافیک دیجیتال به دانشجویان خود اعطاء می‌گرددند.

دانشگاه گرافیک کامپیوتری Supinfocom در سال 2000 میلادی شعبه خود را در شهر آرلس فرانسه و در سال 2008 شعبه دیگری را در شهر پونای هدوستان تأسیس کرد.

در سال 2015 میلادی، شعبه آرلس این دانشگاه نام خود را به MoPA تغییر داد.

این دانشگاه تاکنون متخصصان زیادی را به صعنت گرافیک کامپیوتری جهان معرفی کرده و انیمیش‌های تولیدی آن، برنده جوایز متعددی شده است.

لینک‌های زیر را ببینید ؛
Supinfocom on Wikipedia
 Supinfocom – MoPA
The Egyptian Pyramids – Funny Animated Short Film (Full HD)